Spring til indhold

Rumdesign

Et rum er mere end fire vægge!

Et rum er et univers for sanser, følelser og fortællinger. Rum er mange ting, men rum er altid relationsskabende og opmærksomhedskrævende.

Hos Knøw Creatives skaber vi rum ud fra en designantropologisk filosofi, der kombinerer en interesseret forståelse for jeres brand og en dyb indsigt i jeres kunder eller i jeres kontor-kultur. På den måde sikrer vi at skabe rum med mening!

Hvordan vi gør

Jeres værdier og visioner er vigtige, når vi skal designe jeres rum – uanset form, størrelse og formål – det er dem vi gerne vil styrke og fremhæve gennem en rumlig oplevelse. 

Hvis I som brand ønsker at skabe et rum, er det vigtigt at rummet repræsenterer jeres grundfortælling og reflekterer jeres brand, på en måde som giver mening. Et vellykket rum giver kun mening, hvis det tager højde for hvem rummet henvender sig til, hvorfor det henvender sig til nogen og hvordan rummet skal bruges .  

Vi holder virkelig meget af rum og vi vil rigtig gerne hjælpe med at designe jeres! 

I den forbindelse kan vi også hjælpe med...