Spring til indhold

Visuel identitet

At have en stærk visuel identitet er altafgørende, for at skabe en tydelig og genkendelig positionering på markedet. 

Visuel identitet er ikke blot til for at se godt ud! Det er et vigtigt og essentielt element i jeres kommunikation, der sikrer at jeres brand bliver set og forstået for hvad det er. 

Vi vil gerne hjælpe jer med at opnå en betydningsfuld visuel identitet, der kommunikerer jeres værdier og visioner, på tværs af medier, trykt og digitalt. 

Hvordan vi gør

Det er jeres værdier og visioner, der er vigtige – det er dem vi gerne vil styrke og tydeliggøre. Det er derfor essentielt at vi lærer jer at kende, for at kunne skabe netop den visuelle identitet, der indrammer jeres brand. 

Vi ved, at det kan være svært at koge sin virksomhed ned til et sæt af værdier og visioner. Derfor vil vi gerne hjælpe med at skabe jeres grundfortælling. Det gør vi bedst ved at lære jer at kende. 

Ved at tage udgangspunkt i jer finder vi sammen frem til en visuel identitet, der skaber den røde tråd gennem jeres kommunikation, som gør jer bemærket og som sikrer jer en skarp markedsposition. 

Visuel identitet er...

… jeres grundfortælling, fortalt med farver, former og streger